Contributie voor het seizoen 2021/2022

 

 

Contributie € 58,- per jaar

(exclusief STC schaatskleding)

Kosten voor trainen op Kardinge

Naast de contributie voor STC Roden betaal je bij Kardinge voor het gebruik van de ijsbaan tijdens trainingsuren (trimschaatsen). Onderstaande bedragen zijn voor het winterseizoen 2021/2022:

Losse kaart kinderen t/m 16 jaar € 5,55
Losse kaart volwassenen 17 t/m 64 jaar € 7,50
Losse kaart 65 jaar en ouder € 5,55
12-kaart t/m 16 jaar € 55,35
12-kaart 17 t/m 64 jaar € 75,15
12-kaart 65 jaar en ouder € 55,35
Borg voor polsbandje bij 12-kaarten € 7,50

De tarieven zijn geldig van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2022 en de algemene verkoopvoorwaarden gelden.
De 12-kaarten zijn onbeperkt geldig.

 Meer info: https://www.sport050.nl/sportlocaties/sportcentrum-kardinge/schaatsen-kardinge/trimschaatsen.

Donateurs

Het is ook mogelijk om donateur van STC te worden voor  € 15,- per jaar.

q

Attentie

Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk of per email voor 1 april van het lopende seizoen bij de secretaris

secretariaat@stcroden.nl

Bij opzegging na 1 april is nog een jaar contributie verschuldigd.

Rekeningnummer

NL 51 INGB 0005 5141 34

t.n.v. STC Roden