Contributie voor het seizoen 2019/2020

 

 

Nieuwe leden

Nieuwe leden betalen het eerste seizoen €108,-. Dit is de normale contributie van € 58,- + € 50,- voor schaatskleding. Alle STC leden schaatsen in hetzelfde blauw-gele tenue.

Vanaf 2e lidmaatschapsjaar

Contributie € 58,- per jaar.

Kosten voor trainen op Kardinge

Naast de contributie voor STC Roden betaal je bij Kardinge voor het gebruik van de ijsbaan tijdens trainingsuren (trimschaatsen). Onderstaande bedragen zijn voor het winterseizoen 2019/2020:
* 12 rittenkaart ( 17 t/m 64 jaar) voor € 70,20
* 12 rittenkaart (65 jaar en ouder) voor € 52,50
Let op, er zijn alleen nog maar 12 rittenkaarten verkrijgbaar. Deze zijn nu wel onbeperkt geldig (tijdens trainingsuren). Ongebruikte ‘knipjes’ kunnen deze meegenomen worden naar het volgend seizoen.  Het is uiteraard ook mogelijk om een los ‘trimkaartje’ te kopen. Deze kost € 7,10. Meer info: https://www.sport050.nl/sportlocaties/sportcentrum-kardinge/schaatsen-kardinge/trimschaatsen.

Donateurs

Het is ook mogelijk om donateur van STC te worden voor  € 15,- per jaar.

q

Attentie

Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk of per email voor 1 april van het lopende seizoen bij de secretaris: Bettie Clevering, van Wassenaerstraat 2b / 9726 HP GRONINGEN

secretariaat@stcroden.nl

Bij opzegging na 1 april is nog een jaar contributie verschuldigd.

Rekeningnummer

NL 51 INGB 0005 5141 34

t.n.v. STC Roden